Városképek - Szombathely képzőművészeti alkotásokon

Szombathely képzőművészeti alkotásokon
 
Múzeumpedagógiai együttműködésünk termékével olyan ismeretterjesztő és szemet gyönyörködtető anyag elkészítésére törekedtünk, amelyben ötvözhetjük a várostörténeti kutatómunkát a Szombathelyt ábrázoló képző- és iparművészeti alkotások megismertetésével. Online múzeumpedagógiai kisfilmünkben a teljesség igénye nélkül válogatott látképeken keresztül érzékeltetjük a város folyamatos átalakulását, illetve a képzőművészek reflexióit. A művészi eszközökön, technikákon, stílusjegyeken át felismerhető a különböző korszakok nézőpontja, illetve a városkép fogalmának, képi megjelenítésének változása.

Filmünkben bemutatott alkotók és alkotásaik, gyűjteményi helyük:
1. Dr. Kiss Gábor (1958– ) régész 2019-ben készült rekonstrukciós rajza alapján megalkotott nagyméretű falgrafika Szombathely 1600-as évekre jellemző látképét mutatja be a Savaria Múzeum régészeti állandó kiállításában. Technikája számítógépes grafika, nyomat.

2. Döbrentei Gábor (1897–1990) Sáray-gyűjteményben található olajfestményén a városfallal övezett Szombathely és szűkebb környéke látható, amely nézet a 17. században jellemezhette a várost. Megfigyelhető többek közt a régi külső és belső vár, a piactéri tó, a várostorony és a Gyöngyös utcai kapu.

3. Fábiánné Biczó Ilona (1886–1970) oljafestménye a Szombathelyi Képtár gyűjteményének darabja. A vásznon az 1749. évi nagy tűzvész jelenik meg. Az égő város és annak jellegzetes, távolról is felismerhető épületei bontakoznak ki a füsttől elszürkült horizonton. Fábiánné Biczó Ilona a Szent Erzsébet- (ferences) templom Szent Flórián-oltárának részletét jelenítette meg alkotásán.

4. Tischler Antal: A püspöki palota, a megyeház és a posta 1790 körül
A barokk és klasszicista városközpontot ábrázoló rézmetszet Schönvisner István Pesten, 1791-ben kiadott Aniquitatum et historiae Sabariensis… című várostörténeti monográfiájának egyik, az épületek térbeli elhelyezkedését nem a leghűségesebben visszaadó illusztrációja.
 
5. Tischler Antal: Szombathely távlati képe 1790 körül
Szintén Schönvisner István könyvében található és szintén a kor országos hírű rézmetszőjétől, Tischler Antaltól származik ez a várostörténeti szempontból is rendkívül értékes alkotás. Látható rajta a székesegyház építésekor lebontott belsővár (3) és a várbeli Boldogasszony- (Szűz Mária) templom (2), illetve a főtéri egykori várostorony (7) és annak közelében a piaci kápolna.
 
6. Pekári István (1905–1981): Sabaria, 1790
A Smidt Múzeumban bemutatott olajfestmény Tischler Antal alkotása alapján készült. Érdekessége, hogy játékos, élénk színekkel, mozgalmas eszközökkel láttatja a rézmetszeten fekete-fehérben megjelenített 18. század végi várost.
 
7. Szombathely látképe 1800 körül
A szombathelyi csizmadia céh felszabadító levelét ékesítő fametszet a Vasi Múzeumi Látványtárban tekinthető meg. A panorámaképet a város fölé magasodó székesegyház és környéke uralja. A háromszög alakú régi vásártéren – a mai Fő téren – az 1817. évi tűzvész következtében elpusztult várostorony magasodik.
 
8. Kenedics József (1756–1809) – Karacs Ferenc (1770–1838): Szombathely egyházi központja, 1807
Kendics földmérő, később megyei mérnök, végül a vármegye hites geometrája volt. 1807-ben készült a szombathelyi egyházmegyét ábrázoló térképe, amelyhez Karacs, mint korabeli geodéta és rézmetsző Kendics társaként készítette el a metszetet.
 
9. Szombathely látképe 1810 körül
A szombathelyi szűrszabó céh zászlaján látható városábrázolás olaj technikával készült papír alapra. A szombathelyi Szent Márton templomban őrzött körmeneti zászlót díszítő festmény tömbszerűen ábrázolt épületei közül jól felismerhető a papi szeminárium (ma: egyházmegyei kollégium), a székesegyház és a megyeháza épülete. Távolabb a ferences templom tornya emelkedik a lakóházak fölé.
 
10. Beck Vince (1799–1858): Szombathely látképe a szőlőhegyekről, 1850 körül
Beck Vince a 19. század első felében a szombathelyi városi rajziskola tanára és elismert ötvösmester volt. Litográfiája a mai Szent István park felett elhelyezkedő szőlőket, uradalmi és püspöki birtokot, továbbá a „hegyről” nézve ma is látható jellegzetes városi épületeket ábrázolja. A litográfia a Magyarország vármegyéi és városai című könyvsorozat Vas vármegyét bemutató kötetének illusztrációjaként, 1898-ban jelent meg.
 
11. Fábián Gyula (1884–1955): Iskola utca,1872 körül
A derűs színekkel festett akvarellen a püspöki elemi iskola közelében, a mai Kiskar és Hollán Ernő utcák kereszteződésében sétáló diákokat látunk. A festményt a Szombathelyi Képtár őrzi.
 
13. Csébi Pogány Aladár (1908–1979): A Fő tér országos vásár idején, 1926
Az olajfestmény a Smidt Múzeum gyűjteményét gyarapítja. A napos színekkel megfestett alkotás azokat az időket idézi fel, amikor a modern város központját még rendszeresen piactérként használták. A mozgalmasság érzetét az előtérben ábrázolt automobilok, villamoskocsik és más közlekedési eszközök tovább erősítik.
 
14. Sütő Éva (1940– ): Sabaria anno
A bemutatott alkotás a Szombathelyi Képtár textilgyűjteményének része. A selyem alapra sablonnal, stencillel nyomott három, a 17. századi városábrázolásokról ismert ma már nem látható városképi elemekkel díszített zászló a hajdani Sabaria mementója, tisztelgés az elődök előtt.
 

Városlátképek  videóhoz– játékok:
A változó város, Szombathely: https://learningapps.org/watch?v=p0q1yfdqc21
Szombathely látképei: https://learningapps.org/watch?v=prihu9gz221
Elveszve a részletekben: https://learningapps.org/display?v=pf82eixna21
Sabaria – Hol, mi van? https://learningapps.org/watch?v=p7nwhmdgj21
Sabaria – Hol, mi nincs már? https://learningapps.org/watch?v=pcu66362521
Hogyan készült? https://learningapps.org/watch?v=pk0u2u78k21
Jól elbújt a művész! Megtalálod? https://learningapps.org/display?v=pv6fyjj3j21


Bodorkós Orsolya – Tóth Kálmán