Állományvédelem és restaurálás

A II. világháború után egyre nagyobb szerepet kapott országszerte a konzerválás és restaurálás. A Savaria Múzeum első restaurátora, Szakonyi László is ezekben az években kezdte meg működését és egy speciális műhely kialakítását. Az elmúlt évtizedekben a restaurátorok létszáma, az igényekhez igazodva, fokozatosan nőtt és 1986-ban váltak először önálló egységgé intézményünkben. A folyamatosan gyarapodó múzeumi műtárgyállomány és a gyorsan növekvő feladatok ellátásához, múzeumunk rendelkezik a megfelelő képzettségű, külön anyagfajtára szakosodott restaurátor gárdával. A jelenleg működő Állományvédelmi és Restaurátor Osztály feladata a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézmény egysége által gyűjtött és őrzött muzeális értékek, műtárgyak védelmével összefüggő tisztítási, konzerválási és restaurálási teendők ellátása, valamint a megyében engedéllyel rendelkező múzeumok és kiállítóhelyek állományvédelmi feladatainak segítése.
 

Savaria

Savaria