Puhatestűek gyűjteménye

A kollekció túlnyomó részben Nyugat-Magyarország területén a 19–20. század folyamán gyűjtött példányokat tartalmaz, de a későbbi gyűjtések és ajándékozások révén jelentős a Kárpát-medencén kívüli anyag mennyisége is. Jelentős gyarapodás köthető Visnya Aladár 1930-as évekbeli gyűjtéseihez, illetve Kovács Gyula, dr. Krolopp Endre, dr. Richnovszky Andor és Varga András működéséhez. A gyűjtemény tudománytörténeti háttere ismert, adatai publikáltak. A puhatestűek érzékenyen reagálnak környezetük változásaira, így adott területen előforduló fajok alkalmasak az élőhely állapotának, jellegének minősítésére. A meglévő múzeumi példányok, és az ismétlődő gyűjtések révén a jövőben bekerülő anyag összevetése nyomán képet kaphatunk a változások irányáról.
A gyűjtemény 9833 db (1435 tétel) leltározott műtárgyat tartalmaz, kurátora dr. Vig Károly.