Faminta-gyűjtemény

Recens herbáriumunk tárgykör szerint rendezett második alegysége, amelynek nagy része a Vasi Múzeumi Látványtárban látható. A gyűjteményt dr. Gáyer Gyula alapozta meg, a saját gyűjtésein kívül elsősorban a Soproni Erdészeti és Bányászati Főiskoláról (1926), dr. Waisbecker Antaltól, és br. Miske Kálmán ősrégésztől (1927) származó anyagok gyűjteménybe illesztésével. A 20. század második felében főleg a dendrokronológiával (a fák évgyűrűinek elemzésén alapuló kormeghatározással) is foglalkozó Horváth Ernő gyarapította a kollekciót, amely hazai őshonosságú és másföldi (egzotikus) fajok famintáit egyaránt tartalmazza. A legnagyobbak korongjainak átmérője az egy métert is meghaladja. 
A gyűjtemény 620 db (390 tétel) leltározott műtárgyat tartalmaz, kurátora dr. Balogh Lajos.