Néprajzi kézirat- és adattári gyűjtemény

Az adattári anyag részben a muzeológusok, kutatók munkájához kapcsolódó kéziratokat tartalmazza. Másrészt a Vasi Múzeumfaluba (mai nevén a Vasi Skanzenbe) telepített, vagy telepítésre, másolásra kiválasztott épületek műszaki dokumentációját őrizzük itt. Harmadrészt a 20. század második felében kedvelt önkéntes nyelvjárási és néprajzi gyűjtőpályázatra beérkezett pályamunkákat is ebbe a gyűjteménybe vettük nyilvántartásba. Negyedszer a papír alapú gyűjtött anyagokat is ide soroljuk be (levelek, kis szentképek, oklevelek, ima- és más könyvek, stb.). Az adattár különleges darabjai közé tartoznak például az Erdődy Sándor által a 19. század első felében vasi és szlavóniai viseletekről készített akvarellek. A néprajzi gyűjtések során levéltári jellegű anyagok is az adattárba kerültek: többek között szőlőhegyi rendtartások vagy a céhek életéhez kapcsolódó iratok.