Közel a természethez - előadássorozat

Az időszaki kiállításainkhoz tervezett, látogatóink körében népszerű előadássorozatok teljesebbé teszik, színesítik a bemutatott anyagot, rávilágítanak kevésbé ismert részletekre, összefüggéseket tárnak fel, bővítik az ismereteket.

A 2020. novemberi online megnyitó után 2021. május 21-én az érdeklődők jelenlétében is megnyitottuk a Vadászat – közel a természethez című tárlatunkat, mely mintegy 300 négyzetméteren kapott helyet. A Díszterem impozáns mérete miatt ideális bemutatóterem, itt rendezzük a vadászat témájához kapcsolódó előadásokat is. 

2021. JÚNIUS 3. 17.00
  • Almásy László felfedezései az afrikai földrészen
Előadó: dr. Kubassek János (igazgató, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd)
Almásy László, a földrajzi felfedező Almásy György fia 56 évét élt, de ez alatt elképesztő kalandok részese volt. Az automobilok iránti érdeklődése vezette először Afrikába, sógora, Esterházy Antal társaságában. A két felfedező és vadász 1926-ban indult egy Steyr autóval Alexandriából, és a Nílus mentén egészen Kartúmig jutottak, majd átkeltek a Líbiai- és a Núbiai-sivatagon. Az utazás nagy visszhangot keltett, hiszen addig járatlan utakon mintegy 3000 km-t tettek meg négy keréken. 1935-ben Széchenyi Zsigmonddal és Horthy Jenővel (Horthy Miklós testvérével) is együtt vadászott a Líbiai-sivatagban. Sivatagi tapasztalatait a második világháborúban is kamatoztatta.
A Líbiai-sivatagban tett felfedezései a legnagyobb földrajzi felfedezők közé emelték. A Szahara térképéről az utolsó fehér foltokat ő tüntette el. Bár rengeteget tudunk róla, de személyisége éppoly megfoghatatlan, mint a Szahara finom homokja.

2021. JÚNIUS 26. – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
  • Vadászpuskával a Tien-san bércei között: Almásy György ázsiai utazásai
Előadó: prof. dr. Vig Károly (tudományos igazgatóhelyettes, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely)
Almásy György Grazban végezte a jogi egyetemet, de érdeklődése az állattan, különösen a madármegfigyelés felé fordult. 1897-ben bejárta Dobrudzsát, ahonnan értékes ornitológiai gyűjteménnyel tért haza. 1900-ban utazott először Ázsiába, a Tien-san hegyláncai közé. Expedíciója felderítette az Ili folyó környékét, az Isszik-kul keleti vidékét és a Tien-san addig ismeretlen harmadik, déli hegyláncát. Utazása során mintegy 20 000 példány állatot gyűjtött, közöttük számos volt a tudományra új. 1906-ban indult második ázsiai útjára, amely során Kína északi részének földrajzi, földtani, meteorológiai, néprajzi és gazdasági viszonyait tanulmányozta. A gyűjtött állattani anyagot a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
Az előadás során megismerjük a tudós felfedező életútját és ázsiai expedícióinak történetét.
  • Trófeabírálat és szelekció
Előadó: Turay András (Agrárminisztérium, Alpokalja tájegységi fővadász)
Előadásában a trófeabírálat történetével, a hazai érdemes (világbajnok és más kiemelkedő) trófeákkal és a szelekció vadállomány alakító szerepével foglalkozik.

2021. SZEPTEMBER 16. 17.00
  • Vadászképzés Szombathelyen
Előadó: Bögöti Gábor (tanár, Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely)
A hazai hivatásos vadász képzésben kiemelkedő oladi iskola múltját és jelenét mutatja be.

2021. SZEPTEMBER 30.  17.00
  • A vadászat nemes szenvedélye: a vadászó, természetvédő Chernel István
Előadó: prof. dr. Faragó Sándor DSc. (rector emeritus, Soproni Egyetem, Sopron)
Chernel Istvánt kora leghíresebb ornithológusai között tartja számon az utókor. Madártani munkássága mellett a természetvédelem terén is maradandót alkotott. 1890-től vett részt a Herman Ottó által szervezett madárvonulási megfigyelésekben. Még ez évben az 1891-es budapesti II. Nemzetközi Ornithológiai Kongresszust előkészítő bizottság tagjává választották.
Az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben megalakította annak kőszegi fiókegyesületét, aminek fő feladata a gyakorlati madárvédelem (fészekodúk készítése, kihelyezése, a madarak téli etetése stb.) volt. Ő honosította meg hazánkban a madárodúkat és madáretetőket, amelyeket először a háza körüli parkban helyezett el. Úgyszintén 1902-ben az amerikai „Day Birds” mintájára megszervezte Kőszegen a „Madarak és fák napját”.


Az előadássorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
https://nka.hu/