Projektleírás

„Gärten des Lebens - Az élet kertjei“
A biológiai sokféleség megőrzése
a regionális gyümölcsök felhasználásával,
az egészséges táplálkozás elősegítése,
a regionális ciklusok erősítése
 
Savaria Múzeum, mint magyar projektpartner projekt összköltsége: 122.234 €
DBU támogatás összege: 61.082
 
A projekt időtartama: 2022. január - 2023. december
 
A projekt összefoglalása:
A projekt németországi és magyarországi partnerek együttműködésével valósul meg. A projekt célja, a fogyasztói tudatosság erősítése, a megfelelő tájékoztatási, termelési és értékesítési struktúrák kialakítása. A fenntartható táplálkozás mellett (a regionálisan elérhető élelmiszerek felhasználása) a projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a szennyezőanyag-bevitel csökkentéséhez (a gyümölcsösöket nem trágyázzák, nem kezelik növényvédő szerekkel, elkerülhető a felesleges szállítás) és a regionális érték növeléséhez (az erőforrások megőrzése). Végül, de nem utolsósorban a projekt az élelmiszer-veszteségek csökkentését is szolgálja – az eddig le nem szüretelt gyümölcsöt helyben fogyasztják el és nem kell elszállítani.
E célok elérése érdekében a következő tevékenységeket végzik el a projekt keretében Németország és Magyarország meghatározott és területileg korlátozott modellrégióiban, ahol a hagyományos gyümölcsfajták még megmaradtak:
 • Régi gyümölcsfajták megőrzése
  • Mintagazdaság létrehozása a Vasi Skanzenben (200 gyümölcsfa telepítése). 
 • A gyümölcsösök tulajdonosainak és bérlőinek, valamint a konyhakertek tulajdonosainak motiválása és támogatása azok kezelésében; a forgalmazók és a fogyasztók tájékoztatása.
  • tájékoztató brosúrák, a közmédia és a közösségi hálózatok használata 
 • A termelők és a fogyasztók közötti hagyományos város-vidék kapcsolatok újjáteremtése vagy újraélesztése (pl. a hagyományos vásárcsarnoki kultúra újjáélesztése Magyarországon).
  • Hozzájárulás a felújított szombathelyi vásárcsarnok üzemeltetéséhez 
 • A fogyasztók tájékoztatása és motiválása a regionális gyümölcsök használatára, a meglévő sokféleségre, valamint a gyümölcsösök és a regionálisan termesztett gyümölcsök előnyeire való ösztönzése 
 • "Élelmiszerek tervezése, fajták megőrzése" című képzés szervezése, beleértve a tananyagok (tankönyv + munkafüzet) kidolgozását; szezonális tematikus napok lebonyolítása, speciális információs napok és "Az én kertem" című speciális szakértői konzultációk szervezése; "Egyél egészségesen" fesztivál szervezése; videoklipek és tartalmak készítése és közzététele 
 • A kis- és középvállalkozások, a regionális kisvállalkozások, a hagyományos piacok és a kiskereskedelem egyéb formáinak megerősítése a saját termékek forgalmazásában, a fenntartható gazdasági ciklusok bevezetése vagy a meglévő ciklusok megszilárdítása céljából. 
 • Információs rendezvények a regionális kiskereskedelem számára; értékesítési és információs stand létrehozása a szombathelyi vásárcsarnokban. 
 • Regionális, nemzeti és nemzetközi tapasztalatcsere
2 országos kirándulás, 1 nemzetközi kirándulás