Néprajztudomány


A Savaria Múzeum Néprajztudományi Osztálya a Vas megyei – a kezdeti években a Vas vármegyei – néprajzi anyagot gyűjti.
A néprajzi gyűjtemény nagyobb csoportjai: üvegek, bútorok, díszítőművészet, szakrális tárgyak, szokások tárgyai, népi gyógyászat, tisztálkodás, kereskedelem, építkezés, földművelés, szőlészet-borászat, állattartás, pásztorkodás, halászat, méhészet, gyűjtögetés, vadászat, közlekedés, világítás, gyerekjátékok, hangszerek, fonott tárgyak, textilgyűjtemény, táplálkozás, háziipar, mesterségek. Mi őrizzük és gondozzuk külön gyűjteményként a Gaál-gyűjteményt, Gaál Károly egykori bécsi néprajzkutató anyagát.
Az osztályhoz tartozik önálló intézményként a Vasi Skanzen, amelynek kialakítása az osztály anyagából történik. Gyűjteményi tárgyakként, egy-egy leltári tételt jelentenek a szabadtéri néprajzi gyűjteménybe kerülő épületek és más építmények – például útmenti kereszt, mérföldkő – is.
A tárgygyűjtemény gondozói dr. Illés Péter és Nagy Endre. Tovább az online adatbázisba »


A fényképgyűjtemény a terepi gyűjtőmunka során készített felvételeket, valamint az archív fényképeket tartalmazza. A legkorábbi felvételek – csupán néhány – az 1880-as, 1890-es évekből valók. A fotók száma az 1950-es évek végétől növekedett nagy mértékben. A legrégebbi fényképek fotográfusai között szerepel – többek között – Kárpáti Kelemen és Pável Ágoston. Külön kezeljük a Gaál-gyűjtemény fotóanyagát. Ezeket nagyobbrészt adatok nélkül kaptuk meg. Egy fénykép beazonosítása aprólékos kutatómunkával történik. A diagyűjtemény az 1960-as évektől gyarapodott, majd a 20. század végére, az 1990-es évek elejére a gyarapodás be is fejeződött. A Gaál-gyűjtemény diaanyagát is külön tartjuk nyilván. Ennek nagyobbik felét folyamatos, aprólékos kutatással kell beazonosítani. 
A fotógyűjteményt dr. Illés Péter gondozza. Tovább az online adatbázisba »


Az adattári anyag részben a muzeológusok, kutatók munkájához kapcsolódó kéziratokat tartalmazza. Másrészt a Vasi Múzeumfaluba (mai nevén a Vasi Skanzenbe) telepített, vagy telepítésre, másolásra kiválasztott épületek műszaki dokumentációját őrizzük itt. Harmadrészt a 20. század második felében kedvelt önkéntes nyelvjárási és néprajzi gyűjtőpályázatra beérkezett pályamunkákat is ebbe a gyűjteménybe vettük nyilvántartásba. Negyedszer a papír alapú gyűjtött anyagokat is ide soroljuk be (levelek, kis szentképek, oklevelek, ima- és más könyvek, stb.). Az adattár különleges darabjai közé tartoznak például az Erdődy Sándor által a 19. század első felében vasi és szlavóniai viseletekről készített akvarellek. A néprajzi gyűjtések során levéltári jellegű anyagok is az adattárba kerültek: többek között szőlőhegyi rendtartások vagy a céhek életéhez kapcsolódó iratok.
  Tovább az online adatbázisba »